Zon Jongen Meisje

Onze Kinderopvang

                                          

                                                       logo

Kinderopvang Onder de Pannen biedt opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

Onder ons dak is het veilig en geborgen en bijna net zo fijn als thuis. Wij kijken verder dan de massa en geloven in de kracht van persoonlijke aandacht. In onze huiselijke opvang wordt jouw kind echt gezien. We focussen op zijn/haar kwaliteiten en doen meer dan zorgen. We geven graag individuele aandacht en bieden uitdagingen aan die passen bij de leeftijd van je kind. Op die manier halen we het beste uit de ontwikkelmogelijkheden; verborgen talenten van jouw zoon of dochter komen bij ons al snel aan het licht.

Kinderopvang Onder de Pannen heeft meerdere vestigingen in Vught:

Hoofdlocatie
Kinderopvang, Peuterwerkgroep en BSO Boomhut
Brabantlaan 75
5262 JH Vught

Basisschool de Springplank
Peuterwerkgroep en BSO
Sint Elisabethstraat 19
5261 VK Vught

Basisschool de Piramide
Kinderopvang en BSO
Van de Pollstraat 2
5262 XE Vught

 

Peuterwerkgroep
Op de peuterwerkgroep vangen wij op dinsdagochtend en donderdagochtend kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar op. De peuterwerkgroep is open van 08.30uur tot 12.00uur. Elk kind is uniek en heeft eigen wensen en behoeften. Daarom is er in ons peuter leer- een speelprogramma voldoende ruimte om uw kind persoonlijk te begeleiden. Terwijl uw peuter speelt kijken onze leidsters of uw kind zich goed ontwikkelt, of dat het ergens hulp bij nodig heeft. Merken we bijvoorbeeld dat uw kind moeite heeft met tellen? Dan zingt de peuterleidster extra telliedjes. Is de motoriek onderwerp van aandacht? Dan gaan ze bijvoorbeeld samen puzzelen of bouwen met speciale blokken. Denken we dat er meer aan de hand is? Dan bespreken wij dit met u en maken we samen een plan van aanpak. Alles binnen Peuterwerk Onder de Pannen is erop gericht om uw kind een zo goed mogelijke start te geven op de basisschool van uw keuze.

 

Educatieve spelprogramma’s
Wij werken met het VVE-programma Uk en Puk

Het programma Uk en Puk is een uitgewerkt programma met activiteiten voor baby's, dreumesen en peuters in de dagopvang. Uk en Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen (taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels). De doelen van Uk en Puk sluiten aan op de doelen jonge kind van het SLO. Uk en Puk werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen.

Daarnaast beschikken onze peuterwerkgroepen over tal van andere, educatieve speelmaterialen.

 

BSO
Bij de BSO vangen wij op maandag, dinsdag en donderdag kinderen op. Onze BSO is geopend tot 18.15uur.

Na een lange schooldag kunnen de kinderen fijn spelen op de BSO. De BSO is gevestigd in de aula. De kinderen die in de klassen beneden zitten worden daar opgewacht door een pedagogisch medewerker. De kinderen die boven in een klas zitten komen zelfstandig naar de BSO.

Bij binnenkomst liggen er diverse activiteiten klaar. Kinderen zijn vrij om te kiezen waar zij op dat moment behoefte aan hebben om me te spelen.  Er worden workshops aangeboden waar de kinderen aan deel kunnen nemen. Bij onze BSO mag veel, maar moet niets. BSO is tenslotte vrije tijd!

Na even gespeeld te hebben, wordt er in een vaste basisgroep iets te eten en drinken aangeboden. De kinderen krijgen een plakje peperkoek, groente, fruit en water. Tijdens dit eet en drink moment spreken we de dag door en bespreken we hoe de middag er voor de kinderen uit zal zien.

 

Op woensdag en vrijdag vangen wij alle kinderen van de BSO op bij BSO de Boomhut (Brabantlaan 75). Kinderen worden dan opgehaald met de bus of auto.

Doordat de kinderen op woensdag en vrijdag eerder uit zijn eten ze boterhammen op de BSO. We hebben een groot assortiment broodbeleg en bieden melk en water aan. Dit hoeven de kinderen dus niet zelf mee te nemen!

 

Vakantie
Tijdens de vakanties worden er extra leuke workshops aangeboden. Dit varieert van een wandeling of speurtocht in nabijgelegen natuur, uitgebreide kookworkshop, knutselactiviteiten met bijvoorbeeld gips of grafiti spuiten of een uitje naar een leuke plek! Een kind kan kiezen aan welke activiteiten hij/zij wil deelnemen. Daarnaast is er ruimte voor vrij spel en eigen initiatief van kinderen.

 

Tijdens schoolvakanties zijn alle BSO’s samengevoegd op de locatie aan de Brabantlaan. Kinderen zijn welkom van 07.00uur tot 18.15 uur op de BSO. Wanneer uw kind een ochtend of middag komt is dit tot of vanaf 13:00uur. Wij gaan ervan uit dat uw kind, wanneer hij/zij in de middag komt spelen, thuis heeft geluncht. Komt uw kind alleen de ochtend spelen, dan gaat hij/zij met een volle buik mee naar huis.

 

VSO
Kinderopvang Onder de Pannen biedt ook voorschoolse opvang aan. Dit gebeurt bij BSO de Boomhut (Brabantlaan 75). De VSO is vanaf 07.00uur geopend.

 

Neem ook eens een kijkje op onze website www.kinderopvangonderdepannen.net

 

Heeft u vragen of interesse in een rondleiding neem dan contact op met locatiemanager Tessa. Dit kan door te bellen naar 0610181030 of te mailen naar info@kinderopvangonderdepannen.net.