Zon Jongen Meisje

Onderwijs

Een kleurrijke school waar ieder kind kan groeien! 

Het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een inspirerende leeromgeving aan alle aan ons toevertrouwde kinderen! 

Onze missie houdt voor ons in dat: 

 • we een veilige basis bieden waarin we met de kinderen werken aan hun totale ontwikkeling; 
 • we groepen hebben waarbij iedereen op zijn eigen kunnen wordt aangesproken; 
 • we de leerlingen bij het schoolbeleid betrekken; 
 • we uitdagend materiaal, begeleiding en ruimte bieden; 
 • we dit terugzien in een samenhangend onderwijsaanbod; 
 • we gebruik maken van het digitale tijdperk en zetten Chromebooks/iPads inventief in. 

Het leggen van een solide basis in de ontwikkeling van het kind staat op De Springplank voorop. Wij bereiden onze kinderen voor op hun verdere schoolloopbaan en halen het maximale uit onze leerlingen. Wij maken onze leerlingen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Hierbij worden de individuele talenten zoveel mogelijk uitgedaagd en ontwikkeld. Vanuit een modern, divers en actueel aanbod willen wij aansluiten bij de belevingswereld van het kind waar samenwerken centraal staat. 

Door open te staan naar de wereld met beide benen op de grond is er ruimte om te verwonderen. Wij hanteren bij het ontwerpen van onze onderwijsactiviteiten een aantal uitgangspunten: relatie, competentie en autonomie. Wij hebben nagedacht over wat wij onze kinderen mee willen geven richting toekomst naast de kennis en sociale vaardigheden. De onderzoekende houding staat hierbij centraal.  

Dit zijn de vier basisbehoeften van elke leerling. 

 • Een kind voelt zich veilig; 
 • Een kind durft uit zichzelf zijn mening te verkondigen; 
 • Een kind ervaart dat hij/zij zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar krijgt; 
 • Een kind leert zijn talenten kennen en voelt zich uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen.

Basisschool De Springplank draagt zorg voor begeleiding van leerlingen zodat zij uit kunnen groeien tot autonome mensen die in staat zijn het beste uit zichzelf te halen. Wij willen de kinderen een goed zicht op eigen talenten geven. De school schept hiervoor samen met ouders en andere betrokkenen de voorwaarden in een sfeer van geborgenheid, veiligheid en wederzijds respect. Wij zorgen ervoor dat iedere leerling terugkijkt op een fijne basisschoolperiode en trots is op zijn/haar omgeving. 

Wat willen wij onze kinderen meegeven? 

Wij hebben nagedacht over wat wij onze kinderen mee willen geven richting de toekomst naast de kennis en sociale vaardigheden. De onderzoekende houding staat hierbij centraal. Dit willen wij bereiken door de vaardigheden te verbinden in het dagelijks onderwijs op De Springplank.  

 • Onderzoekende houding 
 • Presenteren 
 • Mediawijs 
 • Betekenis geven 
 • Communiceren 
 • Positief zelfbeeld 
 • Structureren 
 • Samenwerken 
 • Experimenteren 
 • Foutenbewustzijn 

Waar staan wij voor ? 

We zijn een school waar ouders hun kinderen graag naar toe brengen. Ouders geven aan dat geborgenheid en een fijne sfeer belangrijk zijn. We zijn een school waar iedere leerling zich veilig voelt en echt gezien wordt. We gaan uit van de krachten van leerlingen en stemmen ons onderwijs daarop af. In gezamenlijkheid en vanuit betrokkenheid willen we de potentie en kwaliteiten van leerlingen, teamleden en ouders benutten.

We zijn een school die doelgericht en kindgericht onderwijs geeft. We richten ons onderwijs zo in dat leerlingen zich bewust worden van waartoe je leert. We geloven in intrinsieke motivatie van leerlingen, maar leren leerlingen ook dat sommige zaken gewoon moeten. We maken bewuste keuzes in wat we doen en hoe we dat doen en houden focus op datgene wat we belangrijk vinden. De leeromgeving is uitdagend en ondersteunend aan ons onderwijs.

We zijn een school die leerlingen medeverantwoordelijk maakt voor het welbevinden van de groep en het groepsgevoel, waarbij de leraar rolmodel is en structuur biedt. We werken samen en leren van en met elkaar. We werken vanuit eenduidige normen en waarden en hanteren deze op dezelfde manier. We staan als team in verbinding met elkaar en onze omgeving, zowel persoonlijk als professioneel.

Vanuit zowel de verbinding met alle betrokken partijen rondom het kind als de samenhang tussen leergebieden en de omgeving, wordt kwalitatief hoogwaardig onderwijs aangeboden in een inspirerende en betekenisvolle leeromgeving. Het team van de Springplank vangt deze visie in 3 belangrijke pijlers die centraal staan;

GEBORGENHEID

‘We voelen ons thuis, we zijn trots op onszelf en de ander’. 

Op basisschool de Springplank streven wij naar geborgenheid op verschillende niveaus. Wij zien leerlingen die zich thuis voelen. Ze ontwikkelen zich door met en van elkaar te leren. Ze durven uitdagingen aan te gaan. De leraren ontvangen de leerlingen elke dag met een warm onthaal, zodat ze alle leerlingen zien. Leerlingen ontvangen complimenten van de leraar. De leraar deelt ook zijn/haar verhaal en zet humor in. Er is ruimte voor één op één gesprekken. Klassenregels worden in samenspraak met de leerlingen op een positieve manier opgesteld en we gebruiken daarvoor in elke groep dezelfde aanpak. Leerlingen leren elkaar te waarderen. Ook in het team wordt veiligheid en geborgenheid ervaren. Leraren leren met en van elkaar en waarderen en complimenteren elkaar.

VERBINDING

‘We voelen ons op school welkom, gewaardeerd en gezien. Op school kennen wij elkaar en doen wij dingen samen’.

Bij ons op school kennen we onszelf en staan we in verbinding met elkaar en onze omgeving. Samenwerking met ouders en andere betrokkenen is hierbij essentieel. Iedereen voelt zich welkom, gewaardeerd en gezien op school. We hebben een open houding en heldere communicatie naar elkaar. We krijgen hierbij verschillende vaardigheden aangeleerd, bijvoorbeeld luisteren naar elkaar, feedback geven en ontvangen. Een positieve groepssfeer draagt bij aan de verbinding binnen de school. We leren van en met elkaar, door middel van samen werken en spelen, waarbij we iedereen betrekken en elkaar helpen. Ook buiten de school willen we verbinding aangaan. We willen de samenleving in ons onderwijs halen en onze leerlingen klaarstomen voor een waardevolle deelname aan die samenleving.

KRACHT

‘We zien waar we goed in zijn en mogen onze talenten ontwikkelen en benutten’.

Op basisschool de Springplank vinden we het belangrijk dat iedereen in zijn/haar kracht staat. We creëren een leeromgeving waarin ieders talent kan worden ontdekt en verder kan worden ontwikkeld. Leerlingen en teamleden komen graag naar school komen en stralen zelfvertrouwen uit. Naast het ontwikkelen van talent, vinden we het ook belangrijk juist die dingen te ontdekken waarbij nog kansen liggen en de potentie van eenieder te benutten. We leggen daarom de lat hoog in ons onderwijs waardoor er beroep wordt gedaan op de veerkracht van onze leerlingen en teamleden.