Het team

 

         Naam

             Groep + functie

1

Meneer Martin

Directeur, MT-lid

2

Juffrouw Lenneke

Leerkracht groep 3;  Leescoördinator

3

Juffrouw Vera

Leerkrachtgroep 2-3; Gedragspecialist, Cultuurcoördinator (ICCer)

4

Juffrouw Marijke

Leerkracht groep 2-3; onderbouwcoördinator; MT-lid

5

Juffrouw Ilona

Leerkracht groep 1-2 a

6

Juffrouw Ditha

Leerkracht groep 1-2b ; Specialist Het Jonge Kind

7

Juffrouw Lianne

Intern begeleider/RT-er Leerkracht groep 7 ;

8

Meneer Jeroen

Onderwijsassistent groep 1 t/m 8

9

Juffrouw Arsha

Conciërge /Klassenassistente /Administratief medewerkster

10

Juffrouw Esther

Leerkracht groep 5;Bovenbouwcoördinator / MT-lid

11

Juffrouw Marieke

Leerkracht groep 3:

12

Juffrouw Monique

Leerkracht groep 1-2b; Specialist Jonge Kind/Vertrouwenspersoon

13

Juffrouw Daisy

 basisschoolcoach

14

 Juffrouw Eveliene

Leerkracht groep 4

15

Meneer Bart

Leerkracht groep 6; ICT-coördinator

16

Juffrouw Ineke

Leerkracht groep 8

17

Juffrouw Jeanne

Intern Begeleider

18

Juffrouw Simone

Leerkracht div. groepen; Gedragspecialist, Vertrouwenspersoon , IB-ondersteuner 

19

Juffrouw Patricia

Leerkracht groep 7

20

Juffrouw Janneke

Leerkracht groep 8; Rekencoördinator

21

Juffrouw Gerrie

Onderwijsassistente groep 1 t/m 8; Leescoördinator

22

Juffrouw Merve

LIO-stagiaire groep 5

23