Oudervereniging

Het doel van onze oudervereniging is:
 
Het (mede) organiseren van activiteiten die strekken tot bevordering van de goede gang van het onderwijs, aansluitend bij het schoolplan, en het welzijn der leerlingen.
 
Activiteiten zijn:
·         Schoolkamp / Schoolreisje
·         Sinterklaas
·         Kerst
·         Carnaval
·         Projectweek
·         Pasen
·         Sportdag / Tuinfeest
·         (Eventueel) Sponsoring goed doel
 
Structuur bestuur:
-          Dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester. vice-voorzitter en secretaris)
-          4 Leden
 
De kosten voor deze activiteiten worden bekostigd uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De kosten van het kamp / schoolreisje wordt volledig bekostigd uit de kamp/schoolreisje vrijwillige bijdrage.
 
Overige activiteiten worden in de klas door de leerkracht in samenwerking met de klassenouder georganiseerd.
 
Klassenouder:
  • Is verantwoordelijk voor de communicatie tussen ouders van de leerlingen in de klas en de   leerkracht
  • Zorgt met de leerkracht voor voldoende hulpouders voor activiteiten in de klas (bv. thema knutselen, ouderlezen, uitjes, topondernemers etc.)
  • Zorgt voor een attentie voor de leerkracht bij verjaardagen e.d.