Zon Jongen Meisje

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Onze school verwerkt persoonsgegevens van ouders/verzorgers en van kinderen. Het schoolbestuur is als bevoegd gezag wettelijk verantwoordelijk. Stichting Talentis vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van privacywetgeving. Via bijgevoegd document leggen wij u graag uit hoe wij op basisschool De Springplank met de persoonsgegevens van u en uw kind omgaan.

 

AVG, klik hier